Details for a source

Sources > Source
title Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Betänkande av Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
shorter title Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2017:27
release year 2017
link http://www.regeringen.se/4967a7/contentassets/65a57f7eb53143f59b26f98f22794f8a/vissa-fragor-inom-fastighets–och-stampelskatteomradet-sou-201727
place 4.1 Vad som avses med en paketerad transaktion, s. 53
posted/latest change 2017-04-03
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet