Details for a source

Sources > Source
title Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 § lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 § samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 §§ lotterilagen.
link http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/laddahem/Regelverk/Villkor%20f%C3%B6r%20lotter%20och%20slumptalsgeneratorer.pdf
place 1. Definitioner, s. 3
posted/latest change 2017-03-22
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen