Details for a source

Sources > Source
title Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning avseende ansökningar till bingospel som inkommer fr.o.m. 1 januari 2016
document number 14Li4623
release year 2015
link https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar–villkor/allmanna-rad/allmanna-rad-bingo-fran-1-januari-2016.pdf
place Definitioner m.m., s. 4
posted/latest change 2017-03-22
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen