Details for a source

Sources > Source
title Skatt i retur. Betänkande av ASKA-utredningen
shorter title Skatt i retur
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2009:12
release year 2009
link http://www.regeringen.se/contentassets/90e90f1fc83f4a3da320b1b25b61f819/skatt-i-retur-sou-200912
place Förkortningar och definitioner, s. 11–15
background Här beskrivs några av de begrepp på avfalls-, energi- och miljöområdet som används i ASKA-utredningen.
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 48
 
publisher
organisation Finansdepartementet. ASKA-utredningen