Details for a source

Sources > Source
title Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden
document number Dnr 16-15793
release year 2017
link http://www.fi.se/contentassets/6b939bc3d68c43f09ef6ce3971c1b831/marknrapp2017ny.pdf
place Ordlista, s. 24–25
posted/latest change 2017-03-13
number of terminological entries 26
 
publisher
organisation Finansinspektionen
former publisher
organisation Finansinspektionen