Details for a source

Sources > Source
title Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring. Rapport av Kärnavfallsrådet
shorter title Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2017:8
release year 2017
link https://data.riksdagen.se/fil/B2B4FEDF-CA78-48D4-85A5-3344C3FB0693
place 3.4 Att hitta vägar till och hinder för framtiden – backcasting, s. 66
posted/latest change 2017-02-27
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet