Details for a source

Sources > Source
title Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2017:7
release year 2017
link http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/30ef6f480aca47c1a57ca4528ed4503e/sou-2017_05_svensk-social-trygghet-i-en-globaliserad-varld_del-1.pdf
place 2.1.3 Vad är ett stort brottmål?, s. 31–34, Definition
posted/latest change 2017-02-22
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justititedepartementet