Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
release year 2017
link http://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/
background Säkerhetspolitik.se produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för innehållet på webbplatsen.
posted/latest change 2017-01-31
number of terminological entries 276
 
publisher
organisation MSB
former publisher
organisation Säkerhetspolitik.se