Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel
superior title Försvarsmaktens interna bestämmelser
document number FIB 2015:2
release year 2015
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-fib/fib-2015-1-skydd-for-utrikes-och-sekretessklassificerade-uppgifter-och-handlingar.pdf
place 3 §
posted/latest change 2017-01-27
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsmakten, FMLOG/TF-redaktionen