Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens interna bestämmelser om spärrning, blockering och förstöring
superior title Försvarsmaktens interna bestämmelser
document number FIB 2016:1
release year 2016
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-fib/fib-2016-1.pdf
place 2 § Definitioner
posted/latest change 2017-01-27
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Försvarsmakten, FMLOG/TF-redaktionen