Details for a source

Sources > Source
title Med raps i tankarna? Delbetänkande av Miljöklassutredningen
shorter title Med raps i tankarna?
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1994:64
release year 1994
link http://weburn.kb.se/sou/475/urn-nbn-se-kb-digark-4742083.pdf
place Fackordlista, s. 11–13
posted/latest change 2017-01-23
number of terminological entries 21
 
publisher
organisation Miljö- och naturresursdepartementet