Details for a source

Sources > Source
title Konto, clearing och avveckling. Betänkande av Clearingutredningen
shorter title Konto, clearing och avveckling
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1993:114
release year 1994
link http://weburn.kb.se/sou/504/urn-nbn-se-kb-digark-5033652.pdf
place Några använda begrepp, s. 357–372
posted/latest change 2017-01-23
number of terminological entries 81
 
publisher
organisation Finansdepartementet