Details for a source

Sources > Source
title Statsförvaltningens digitalisering. Uppföljning och analys
shorter title Statsförvaltningens digitalisering
document number ESV 2016:25
release year 2016
release number Dnr: 3.2-218/2016
link http://www.esv.se/contentassets/3b0422633d9b413eb3ce789ab798d984/2016-25-statsforvaltningens-digitalisering.pdf
place Bilaga 3. Ordlista, s. 54–57
posted/latest change 2017-01-18
number of terminological entries 21
 
publisher
writer Maria Bergström, Peter Daniel, Magnus Gunnarsson, Anders Nyström
former publisher
organisation Ekonomistyrningsverket