Details for a source

Sources > Source
title Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2012:854
release year 2012
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012854-om-uthyrning-av_sfs-2012-854/?bet=2012:854
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

Engelskan hämtad från Agency Work Act (non-official translation), http://www.government.se/4ac840/contentassets/ad54285353b84c9482224a7cc719badd/sfs-2012854-the-agency-work-act

posted/latest change 2017-01-16
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet