Details for a source

Sources > Source
title Nomenklatur för storhushåll
background Nomenklatur för storhushåll har tillkommit i samarbete med olika relevanta myndigheter, organisationer och företag.
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 28
 
publisher
organisation Institutet för storhushållens rationalisering (ISR)