Details for a source

Sources > Source
title Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2016:1307
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161307-om-straff-for-marknadsmissbruk-pa_sfs-2016-1307
place Uttryck i lagen, 4 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-01-09
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet