Details for a source

Sources > Source
title Digital arbetsmiljö
document number Rapport 2015:17
release year 2015
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/digital_arbetsmiljo-rap-2015-17.pdf
place Begrepp och definitioner, s. 14–18
posted/latest change 2017-01-08
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
writer Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, Bengt Sandblad, Carl Åborg