Details for a source

Sources > Source
title Vägledning för processorienterad informationskartläggning
document number MSB493
release year 2012
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26410.pdf
place Bilaga A: Förkortningar och vissa begrepp. s. 43
posted/latest change 2017-01-04
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap