Details for a source

Sources > Source
title Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
document number MSB718
release year 2014
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27425.pdf
place Ordlista, s. 82
posted/latest change 2017-01-04
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap