Details for a source

Sources > Source
title Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2016:13
release year 2016
link https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/marknadsordn–-handelsnorm–-varustand/livsfs-2016-13_web_slutversionen.pdf
place Definitioner 2§
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-01-01
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Livsmedelsverket