Details for a source

Sources > Source
title Effektivisering i statsförvaltningen
document number ESV 2016:59
link http://www.esv.se/contentassets/a77dcfef3ef8444cbaa2c29dd67ec6d5/2016-59-regeringsuppdrag-effektivisering-i-statsforvaltningen.pdf
place 2.1.2 Centrala begrepp i uppdraget, s. 10
posted/latest change 2016-12-31
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket