Details for a source

Sources > Source
title Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen. Geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i andra riktnummerområden och i mobilnät. Icke-geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i mobilnät,
shorter title Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen
document number PTS-ER-2016:20
release year 2016
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/atgarder-pa-kort-sikt-enligt-nummerplanstrategin-pts-er-2016_20.pdf
place s. 14
posted/latest change 2016-12-31
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen, PTS