Details for a source

Sources > Source
title Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS
document number PTS-ER-2016:20
release year 2016
release number 1
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/vagledningen-betrodda-tjanster-i-Sverige-enl-eIDAS-160603.pdf
place 2.1.2 Definitioner, s. 9
posted/latest change 2016-12-31
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen, PTS