Details for a source

Sources > Source
title Svensk Telekommarknad 2015
document number PTS-ER-2016:18
release year 2016
release number 1
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/Svensk-telekommarknad-2015-pts-er-2016_18.pdf
place 1.4 Definitioner, s. 18–20
background När det gäller elektronisk kommunikation är det vanligt att blanda ihop uttryck eftersom det inte finns allmänt vedertagna definitioner av dessa begrepp. Svensk telekommarknad baseras på en datainsamling där frågor ställts till operatörer och andra aktörer.</p> <p>I detta frågeformulär används definitioner som ligger till grund för rapporten och dessa definitioner revideras kontinuerligt så att de är i fas med utvecklingen på marknaden. Även indelningen av de enskilda delmarknaderna kan ändras från år till år. Sedan 2003 tas även hänsyn till PTS behov av uppgifter för att genomföra marknadsanalyser och besluta om någon operatör har betydande marknadsinflytande. Trots dessa förändringar går det fortfarande i stor utsträckning att jämföra statistiken med den i tidigare rapporter. Nedan är några begrepp definierade som används på flera ställen i rapporten.
posted/latest change 2016-12-31
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen, PTS
writer Karin Fransén, Andreas Wigren och Olov Enström