Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad
superior title Excerpter ur Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2016:33
release year 2016
link http://www.fi.se/contentassets/79f5f2bb456541e398d473bd5a58be60/fs1633.pdf
place 1.2 Definitioner
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-12-30
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Finansinspektionen