Details for a source

Sources > Source
title Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten. Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier
shorter title Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten
document number HaV-rapport 978
release year 2016
link https://www.havochvatten.se/download/18.53aacfc115874884dc959f18/1480428515640/rapport_analyser-av-vaxtskyddsmedel-i-ra-och-dricksvatten.pdf
place Begreppsordlista, s. 12–13
posted/latest change 2016-12-30
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Havs- och vattenmyndigheten