Details for a source

Sources > Source
title Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll. Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll
shorter title Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll
document number Dnr 1068-2016
release year 2016
link https://www.havochvatten.se/download/18.6d556f3f1575776eb629c2f2/1475158504903/ru-okad-tillganglighet-for-data-fran-vattenanknuten-recipientkontroll.pdf
place Begrepp, s. 12–13
posted/latest change 2016-12-30
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation Havs- och vattenmyndigheten