Details for a source

Sources > Source
title Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2016:68
release year 2016
link http://www.regeringen.se/contentassets/6b5fa309fab945a189d01882d8143118/starkt-konsumentskydd-pa-marknaden-for-hogkostnadskrediter-sou-201668
place Begrepp som används i betänkandet, s. 15–18
posted/latest change 2016-10-14
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation Justitiedepartementet