Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2016:21
release year 2016
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2016/fs1621.pdf
posted/latest change 2016-10-14
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansinspektionen