Details for a source

Sources > Source
title Meddelande om stärkt motståndskraft i nätverk och informationssystem (cyberresiliens)
shorter title Meddelande om stärkt motståndskraft i 2015/16:FPM118 nätverk och informationssystem (cyberresiliens)
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM118
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/meddelande-om-starkt-motstandskraft-i-natverk-och_H306FPM118
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-08-23
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Justitiedepartementet