Details for a source

Sources > Source
title Osund konkurrens i offentlig upphandling. Om lagöverträdelser som konkurrensmedel
document number 2013:6
release year 2013
link http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/osund-konkurrens-i-offentlig-upphandling–-om-lagovertradelser-som-konkurrensmedel.pdf
place Begrepp och förkortningar, s. 7–8, 19
posted/latest change 2016-08-08
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Konkurrensverket