Details for a source

Sources > Source
title Fem år med upphandlingsskadeavgift. Vad har skett hos de myndigheter som har ålagts upphandlingsskadeavgift?
shorter title Fem år med upphandlingsskadeavgift
document number 2015:7
release year 2015
link http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-7.pdf
place Begrepp och förkortningar, s. 7–9
posted/latest change 2016-08-08
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Konkurrensverket