Details for a source

Sources > Source
title Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
document number Rapport 2015:6
link http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-6.pdf
place Om social dumpning, s. 44f
posted/latest change 2016-08-08
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Konkurrensverket