Details for a source

Sources > Source
title Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden
document number 2013:4
release year 2013
link http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2013-4.pdf
place Bilaga, ordlista, s. 75–77
posted/latest change 2016-08-08
number of terminological entries 23
 
publisher
organisation Konkurrensverket
writer Niclas Damsgaard och Saara Hollmén