Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)
superior title Försvarsmakten försvarets högkvarteret författningssamling
document number FFS 2015:3
release year 2015
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/upphavda-foreskrifter/ffs-2015.3-fm-arbo.pdf
place Bilaga 2, Förkortningar och begreppsförklaringar, s. 39–44
posted/latest change 2016-08-04
number of terminological entries 35
 
publisher
organisation Försvarsmakten