Details for a source

Sources > Source
title Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2015:860
release year 2015
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2015860-om-internatione_sfs-2015-860/?bet=2015:860
place 2 § Definitioner
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-08-01
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L3