Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2015:9
release year 2015
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2015/fs1509.pdf
posted/latest change 2016-07-24
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Finansinspektionen