Details for a source

Sources > Source
title Svenskt tv-utbud 2010
document number Myndigheten för radio och tv – rapport nr 27
release year 2010
link www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202010.pdf
place Läsanvisning och förklaringar, s. 18–19
posted/latest change 2016-05-11
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Myndigheten för radio och tv
writer Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet