Details for a source

Sources > Source
title Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Slutredovisning av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
shorter title Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
document number PTS-ER-2016:2
release year 2016
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2016/rapport-marksand-tv-ptser-2016_2.pdf
place Begreppsförteckning, s. 8–9
posted/latest change 2016-05-10
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen