Details for a source

Sources > Source
title Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
shorter title Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
document number PTS-ER-2015:17
release year 2015
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2016/rapport-marksand-tv-ptser-2016_2.pdf
place Begreppsförteckning, s. 5
posted/latest change 2016-05-10
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen
writer Nina Gustafsson m.fl.