Details for a source

Sources > Source
title Strategi för robust elektronisk kommunikation 2012–2014
document number PTS-ER-2012:8
release year 2012
release number 12-1671
link http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2012/Strategi%20f%C3%B6r%20robust%20elektronisk%20kommunikation%202012-2014.pdf
place Ordlista
posted/latest change 2016-05-10
number of terminological entries 24
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen
writer Anders Rafting