Details for a source

Sources > Source
title Konsumentskyddet på finansmarknaden 2016
document number Dnr 16-7115
release year 2016
link http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2016/kons2016.pdf
place Ordlista, s. 33–34
posted/latest change 2016-05-09
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansinspektionen
former publisher
organisation Finansinspektionen