Details for a source

Sources > Source
title Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler
document number Rapport Nr 8/15
release year 2015
link http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-8-15-halsoskadliga-kemiska-amnen-i-byggprodukter.pdf
place Ordlista och centrala begrepp, s. 10
posted/latest change 2016-05-02
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen