Details for a source

Sources > Source
title Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum
document number Rapport Nr 1/16
release year 2016
link http://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-1-16-forslag-till-nationella-regler-for-hogfluorerade-amnen-i-brandslackningsskum.pdf
place Ordlista, s. 7–8
posted/latest change 2016-05-02
number of terminological entries 41
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen