Details for a source

Sources > Source
title Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag
shorter title Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder
document number Rapport Nr 9/15
release year 2015
link http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-9-15-farliga-kemiska-amnen-i-textil.pdf
place 8.1 Lista över begrepp och förkortningar
posted/latest change 2016-05-02
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen