Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
shorter title Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2016:4
release year 2016
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/utrustning-for-potentiellt-explosiva-atmosfarer-foreskrifter-afs2016-4.pdf
place Definitioner 4 §, s. 6–7
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-04-29
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket