Details for a source

Sources > Source
title Rapport om tekniken för identifiering av 2015/16:FPM64 personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM64
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Rapport-om-tekniken-for-identi_H306FPM64/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-04-05
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Justitiedepartementet