Details for a source

Sources > Source
title Vägledning: Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter
shorter title Oegentligheter och intern styrning och kontroll
document number ESV 2016:24
release year 2016
release number Dnr: 3.8- 645/2015
link http://www.esv.se/contentassets/7c159b667ddc46579f09dbc196168d6e/2016-24-oegentligheter-och-intern-styrning-och-kontroll.pdf
place Ordlista, s. 34–36
posted/latest change 2016-04-05
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket