Details for a source

Sources > Source
title Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri. Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
shorter title Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri
document number ER 2016:05
release year 2016
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5556
place 1.5 Definitioner, s. 7
posted/latest change 2016-04-04
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Energimyndigheten