Details for a source

Sources > Source
title Långtidsutredningen 1999/2000. DEL II: En ansats att bedöma om utvecklingen är hållbar
shorter title Långtidsutredningen 1999/2000
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:7
release year 2000
link http://www.regeringen.se/contentassets/3ab5d21a2c1d48068b80ac150b8daf3b/bilaga-7-vad-ar-hallbar-utveckling-kapitel-6-7
place Bilaga 7 till LU 1999/2000: Ordförklaringar, s. 149–156
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-04-04
number of terminological entries 73
 
publisher
organisation Finansdepartementet. Långtidsutredningen